Kontakt z oddziałem

Adres korespondencyjny:

Oddział Urazowo-Ortopedyczny SP ZZOZ
ul. J. Zamoyskiego 149
23-300 Janów Lubelski


Numery telefonów:

Sekretariat oddziału : 15-8436-648
FAX 015 8724-600

15-8436-647 - ordynator
15-8436-341 - gabinet lekarski
15-8436-649 - gabinet pielęgniarek / telefon do pacjentów
15-8436-640 - pielęgniarka oddziałowa


15-8436-361, 15-8436-362 - rejestracja do poradni
15-8436-641 - poradnia ortopedyczna - pielęgniarki
15-8436-642 - poradnia ortopedyczna - lekarz
15-8436-652 - poradnia preluksacyjna / poradnia konsultacyjna