Informacje dla Pacjentów

Wymagania wobec Pacjentów oczekujących na protezę stawową:
     Pacjent przed operacją powinien być wolny od stanów zapalnych w organizmie (zwłaszcza ropnych), dlatego konieczne jest wykonanie badań w kierunku wykrycia takich ognisk i ich wyleczenie. 

Pacjent zgłaszając się do operacji powinien posiadać następujące dokumenty:

1. Zaświadczenie o przyjęciu 2 lub 3 dawek szczepienia przeciwko WZW typu B
                                                                             (tzw. żółtaczce zakaźnej)
2. Zaświadczenie od lekarza dentysty o całkowitej sanacji jamy ustnej
                                                                    (dotyczy także Pacjentów bez zębów)
3. Zaświadczenie od lekarza ginekologa o braku procesów zapalnych w obrębie narządu rodnego
4. Oryginał wyniku badania grupy krwi
5. Aktualne skierowanie do szpitala

Brak powyższych dokumentów spowoduje, że nie Pacjent nie będzie przyjęty do oddziału,
a na jego  miejsce przyjęta będzie kolejna osoba z kolejki do operacji.