Oddział Urazowo-Ortopedyczny
(wcześniej pod nazwą: Oddział Ortopedii i Traumatologii) w Janowie Lubelskim istnieje od 18 października 1989 roku. Od początku do końca 2016r kierowany był przez Krzysztofa Kalitę. Od tego roku funkcję lekarza kierującego oddziałem powierzono Zenonowi Górze.

Oddział jest zorganizowany w ramach SPZZOZ w Janowie Lubeskim i jako jedna z jego jednostek posiada certyfikat ISO 9002 oraz certyfikat akredytacyjny. Realizujemy umowę z Lubelskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Od początku istnienia staramy się rozwijać i udoskonalać zakres wykonywanych usług. Główną część operacji stanowią protezy stawu biodrowego, które wykonujemy od 1992 roku.
Opiekę nad naszymi Pacjentami zapewnia zespół złożony z: 6 lekarzy specjalistów stale zatrudnionych w Oddziale oraz 3 rezydentów w trakcie specjalizacji,  12 pielęgniarek, 2 rehabilitantek i 1 sekretarki medycznej.

Oddział posiada akredytację CMKP co umożliwia prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego młodych lekarzy.

W szpitalu funkcjonuje dodatkowo poradnia urazowo-ortopedyczna i poradnia preluksacyjna (poradnia profilaktyki dysplazji stawu biodrowego nowordków i niemowląt). Są one czynne 5 dni w tygodniu.

W ramach leczenia prowadzimy współpracę z Oddziałem Rehabilitacji SPZZOZ w Janowie Lubelskim pod kierownictwa lek. Grzegorza Kani.


Zakres operacji wykonywanych w naszym Oddziale (ok. 1200 operacji rocznie):

1. Alloplastyka połowicza, bipolarna i całowita stawu biodrowego z zastosowaniem wszczepów cementowanych jak i niecementowanych. Wszczepy systemów Centrament, Exeter, Bicontact, Trident
2. Alloplastyka całkowita stawu kolanowego - system Triathlon
3. Artroskopia stawu kolanowego,ramiennego (barkowego), nadgarstka i stawu skokowego.
4. Zespolenia złamań kości z użyciem: gwoździ blokowanych, DHS, gwoździ typu gamma, płyt LCP, stabilizatorów zewnętrznych i innych
5. Operacje neuropatii obwodowych (zespół cieśni kanału nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego itp)
6. Operacje przykurczów Dupuytrena
7. Operacje palucha koślawego (tzw. haluxów) bez konieczności unieruchomienia gipsowego po operacji
oraz wiele innych

Update cookies preferences